Gravotech Engraving Source Book V6.0

蝴蝶扣 单位 - 1 型号 30358 安全别针 单位 - 1 型号 30355 需热熔的胸牌扣 带别针鳄鱼夹 包 - 50 24 x 12 mm (0.94 x 0.47’’ ) 型号 19358 安全别针 包 - 50 42 x 9 mm (1.65 x 0.35’’ ) 型号 30364 大磁性夹 包 - 10 45 x 15 mm (1.77 x 0.59’’ ) 型号 30365 带背胶的胸牌扣 只需添加一个固定扣,就可以用任何刻宝雕刻材料来制作自己的胸牌。 空白标牌 86 创建您自己的胸牌 小磁性夹 盒 - 10 25 x 15 mm (0.98 x 0.59’’ ) 型号 19362 扫码观看视频!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0MDcwNg==