Gravotech Engraving Source Book V6.0

115 x 40 mm (4.53 x 1.58’’) 单位 - 1 型号 30085 包 - 6 型号 78933 款式 L 122 x 42 mm (4.81 x 1.65’’) 单位 - 1 型号 22096 包 - 6 型号 78928 款式 K 100 x 28 mm (3.94 x 1.10’’) 单位 - 1 型号 22095 包 - 6 型号 78930 款式 J 160 x 60 mm (6.30 x 2.36’’) 单位 - 1 型号 22094 包 - 6 型号 78926 款式 I 97 x 33 mm (3.82 x 1.30’’) 单位 - 1 型号 22093 包 - 6 型号 78936 款式 H 130 x 30 mm (5.12 x 1.18’’) 单位 - 1 型号 22092 包 - 6 型号 78938 款式 G 135 x 65 mm (5.32 x 2.56’’) 单位 - 1 型号 22091 包 - 6 型号 78931 款式 F 83 x 48 mm (3.27 x 1.89’’) 单位 - 1 型号 22090 包 - 6 型号 78932 款式 E 100 x 40 mm (3.94 x 1.58’’) 单位 - 1 型号 22089 包 - 6 型号 78935 款式 D 105 x 54 mm (4.14 x 2.13’’) 单位 - 1 型号 22088 包 - 6 型号 78929 款式 C 105 x 42 mm (4.14 x 1.65’’) 单位 - 1 型号 21812 包 - 6 型号 78927 款式 B 有大量不同的形状可供选择。 这些全铜门牌均经过清漆防氧化处理。 高档全铜门牌 门牌 88 66 x 37 mm (2.60 x 1.46’’) 单位 - 1 型号 27487 包 - 6 型号 78939 款式 A 空白标牌

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0MDcwNg==